Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
 • Vo Thi Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   dh
  • Giới thiệu sơ bộ:

   nh

 • Nguyễn Văn B
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   nvb@edu.vn
 • Nguyễn Văn A
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0986857789
  • Email:
   nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn