Trường Mầm Non Hoa Mai

Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
 • Võ Thị Kim Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Điện thoại:
   0984540784
 • Lê Thị Mi Ni
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng CM
  • Điện thoại:
   0975870743