Trường Mầm Non Hoa Mai

Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Lê Thị Mi Ni
Họ và tên Lê Thị Mi Ni
Ngày tháng năm sinh 21/07/1985
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng CM
Trình độ CĐSP
Điện thoại 0975870743
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách