Trường Mầm Non Hoa Mai

Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Phụng
Họ và tên Nguyễn Thị Phụng
Ngày tháng năm sinh 09/09/1986
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Trình độ ĐHSP
Điện thoại 0975291717
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách