NGÀNH GD&ĐT HUYỆN KÔNG CHRO THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH GIA LAI LẦN THỨ X, NĂM 2019

Ngành Giáo dục và Đào tạo tham gia Hội khoẻ Phù Đổng tỉnh Gia Lai lần thứ X, năm 2019.