Tập huấn kỹ năng sử dụng đàn organ dành cho giáo viên mầm non

Các đồng chí giáo viên trường Mầm non Hoa Hồng đã tham gia lớp tập huấn kỹ năng sử dụng đàn organ dành cho giáo vien mầm non do Dự án phát triển giáo dục mầm non Gia Lai tổ chức tại trường Mẫu Giáo Sao Mai - Thị xã An Khê vào ngày 24 và 25/3/2018.