Sân chơi kết nối yêu thương do Trung tâm hoạt động thanh niên và Huyện đoàn kongchro tổ chức

Tặng quà... 

Giao lưu đoàn bạn

 Giao lưu văn nghệ

Đoàn TN xã Kong Yang giao lưu văn nghệ