• Tài nguyên
  • Thư viện ảnh
  • Ngày 20/3/2020 trường mầm non Hoa Hồng tổ chức tập huấn .......

    Ngày 20/3/2020 vừa qua trường mầm non Hoa Hồng tổ chức tập huấn 2 nội dung " Hướng dẫn GVMN chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi sẵn sàng bước vào lớp 1" và " Giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật trong cơ sở GDMN do đ/c Giang báo cáo.


    Tác giả: trường MN Hoa Hòng