• Tài nguyên
 • Thư viện ảnh
 • Hội thi nhảy earobic cấp trường lần thứ nhất cho các bé được tổ chức vào ngày 8/5/2018 tại trung tâm trương Mầm non Hoa Hồng

  Hội thi nhảy earobic vào ngày 8/5/2018 tại trường diễn rathành công tốt đẹp. Các bé rất hào hứng và sôi động. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích cho các bé.

  Hội thi nhảy earobic vào ngày 8/5/2018 tại trường diễn rathành công tốt đẹp. Các bé rất hào hứng và sôi động. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích cho các bé.


  Tác giả: Amin trường
  Nguồn: Amin
  Tags: earobic