Trường mầm non Hoa Hồng là 1 trường nằm trên địa bàn xã Kong Yang huyện Kongchro tỉnh Gia Lai. Năm học 2017 - 2018 trường có tổng cộng 216 học sinh chia ra 11 lớp, trong đó có 1 nhóm trẻ, 1 lớp mầm, 1 lớp chồi, 2 lớp lá và 6 lớp ghép. Trường có 1 cơ sở chính và 6 điểm làng. Học sinh trong trường chiếm khoảng 50% là dân tộc thiểu số( Bana)....