Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cấp phát tiền HTCPHT cho học sinh HKI2018-2019

KẾ HOẠCH

Về việc cấp phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh

Học kỳ I Năm học: 2018-2019

 

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Căn cứ Thông tư 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 .

Căn cứ Quyết định số: 372/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro Về việc Phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập tại các trường Mầm non học kỳ I năm học: 2018-2019.

Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kông Chro về việc cấp phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh mẫu giáo học kỳ I năm học: 2018-2019. Trường mầm non Hoà Bình lập kế hoạch cấp phát như sau:

I.Thành phần tham dự:

  1. Đại diện BGH nhà trường và Thư ký hội đồng.
  2. Giáo viên chủ nhiệm các lớp theo dõi.
  3. Đại diện lãnh đạo UBND xã giám sát.
  4. Đại diện hội cha mẹ học sinh giám sát.

5. Số lượng học sinh được hưởng: Thực hiện theo Quyết định số: 372/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro Về việc Phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập tại các trường Mầm non học kỳ I năm học: 2018-2019.

II.Thời gian và địa điểm cấp phát:

1. Thời gian: 1 ngày (từ ngày 15 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018)

2. Địa điểm: Tại phòng Hội đồng của nhà trường.

III.Tổng số tiền được cấp: 42.800.000 đồng.

(Bằng chữ: Bốn mươi hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn )

 

Trong đó:

1. Tháng 9- 12 /2018 : 107 cháu x 4 tháng = 42.800.000 đồng.

(Có danh sách cấp tiền chi tiết kèm theo).

Trên đây là kế hoạch cấp phát tiền hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh mẫu giáo kỳ I năm học: 2018-2019 của trường Mầm non Hoà Bình .


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết