Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HỌC 2019 - 2020