Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VIỆC CẤP PHÁT TIỀN HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ 3,4,5 TUỔI HKI - NĂM HỌC: 2019- 2020


MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ VIỆC CẤP PHÁT TIỀN HỖ TRỢ ĂN TRƯA CHO TRẺ 3,4,5 TUỔI

HK I - NĂM HỌC: 2019 - 2020