Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

MỘT SỐ HÌNH ẢNH " NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ" NĂM HỌC 2020-2021