Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

Một số hình ảnh họp Chi bộ Trường mầm non Hòa Bình