Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

Hội thi: "Đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo "