Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

Hội thi :" Bé kể chuyện bằng tiếng việt " dành cho trẻ DTTS