Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai

GIỜ HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI CỦA CÁC CHÁU TRƯỜNG MN HÒA BÌNH