Trường mầm non  Hòa Bình là trường Mầm non  thuộc xã vùng 3 đặc biệt khó khăn cách trung tâm huyện khoảng 30Km. Trường được thành lập năm 2007 được đặt tại trung tâm xã Đăk song- Huyện Kông chro- Tỉnh Gia Lai. Trường có 1 điểm trung tâm và 5 điểm lẻ