Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
 • Nguyễn Thị Mỹ Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01685039653
  • Email:
   mylanhb@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Học CĐSP Mầm non tại trường CĐSP Gia Lai, Năm 2012 Tốt nghiệp ĐH từ xa. Năm 2008 đến nay giảng dạy Tại trường MN Hòa bình Xã Đăk Sông- huyện Kông chro

 • Lê Đăng Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01665376321
  • Email:
   linhhoabinh@gmail.com
 • Vương Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   01656812500
  • Email:
   vuongnga393@gmail.com