Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Vương Thị Nga
Hiệu trưởng Vương Thị Nga
Ngày tháng năm sinh 19/08/1982
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHSP
Địa chỉ Tổ 1 -TT Kông Chro- huyện Kông chro
Điện thoại 01656812500
Email vuongnga393@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Thành tích

a

a