Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Lê Đăng Linh
Hiệu phó Lê Đăng Linh
Ngày tháng năm sinh 13/10/1985
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị ĐHSP
Địa chỉ An Khê- Gia Lai
Điện thoại 01665376321
Email linhhoabinh@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

abc