Ngày 29/11/2019, trường mầm non Bông Sen đã tổ chức hoạt động Sinh hoạt chuyên môn mới. Toàn bộ BGH nhà trường và toàn thể giáo viên trong trường đã về dự. Trên cơ sở quan sát diễn biến của giờ học, cán bộ và giáo viên đã phân tích  chia sẻ quan điểm và cùng nhau đưa ra những giaỉ pháp có khả ...