Trường Mầm Non Bông Sen được thành lập theo Quyết định thành lập số 08/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004 của UBND huyện Kông Chro. Trường Mầm Non Bông Sen nằm trên trục đường liên xã, cách trung tâm thị trấn Kông Chro 4km. Được sự quan tâm đầu tư của các cấp lãnh đạo, hệ thống trường lớp đến nay cơ sở vật chất nhà trường tương đối đảm bảo cho việc dạy và học. Diện tích khuôn viên tại trung tâm trường là 3280,6 m2. Cảnh quan sư phạm từng bước được nhà trường đầu tư kinh phí tôn tạo. Hiện nay,tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường gồm 10 người; trong đó, cán bộ quản lí 02 người, giáo viên 07 người và 01 bảo vệ. Trình độ chuyên môn của cán bộ và viên đều đạt chuẩn trở lên; trường có 5 đảng viên - sinh hoạt tại chi bộ trường mầm non Bông Sen. Tập thể đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên trong nhà trường có ý thức cao trong việc xây dựng khối đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể đoàn kết vững mạnh.