Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
 • Lý Thị Bàng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ khối phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0962842244
 • Lê Thị Thu Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0365935145
 • Đoàn Thị Kim Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu Trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0963035469
 • Nguyễn Thị Thanh Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0973663128