Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non 19/5

huyện Kong Chro - Gia Lai
gialai-kongchro-mn195@edu.viettel.vn