Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2006, Trường Mầm non 19/5 được tách ra từ trường Mầm Non Hoa Mai thuộc xã Sơ Ró. Trường thuộc xã vùng 3, học sinh chủ yếu là người Bahnar nên kinh tế rất khó khăn. Khi mới thành lập, trường chỉ có 1 Phụ trách trường và 4 giáo viên/ 4 lớp, chưa có các phòng học, chủ yếu học nhờ và học mượn. Đến nay trường Mầm Non 19/5 đã có 1 hiệu trưởng và 1 hiệu phó, 7 lớp/ 7 giáo viên, 1 nhân viên bảo vệ và cơ sở vật chất đầy đủ, các phòng học được xây mới khàn trang.