Địa chỉ: huyện Kong Chro - Gia Lai
 • Vũ Thị Phương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP
  • Điện thoại:
   0989427598
  • Email:
   vthlan09@gmail.com