• trường mầm non 17/3 nằm trên địa bàn xã Yang Nam gồm 11 lớp với tổng số 314 học sinh. Trường hiện có 14 CB-GV-NV trong đó có 1HT, 1 PHT, 11GV VÀ 01 NV bảo vệ
  • Cơ cấu tổ chức
  • Tổ Hành chính- Văn phòng
  • Tin nổi bật