Vào lúc 15h30' ngày 15 tháng 9 năm 2017, tại phòng Hội đồng trường, Liên đội Ngô Quyền tổ chức đại hội liên đội năm học 2017-2018. Với thái độ làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, sau 2 giờ đồng hồ, đại hội đã báo cáo CTĐ &PTTN năm học 2016-2017 và Dự thảo CTĐ&PTTN năm 2017-2018. Biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu trong năm học. Đại hội đã bầu ra BCH Liên đội với 9 em đảm bảo theo đề án mà đại hội đề ra.