Thứ tư, 28/09/2022 - 16:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 2020 - 2021

Học sinh lớp 4 tham gia trải nghiệm tại nhà bảo tàng Anh Hùng Núp huyện K Bang

Học sinh lớp 4 tham gia trải nghiệm tại nhà bảo tàng Anh Hùng Núp huyện K Bang