Thursday, 30/06/2022 - 23:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH & THCS KIM ĐỒNG

H10-3.2-01 Hình ảnh phòng học, phòng đoàn-đội, phòng phục vụ học tập, thư viện

H10-3.2-01 Hình ảnh phòng học, phòng đoàn-đội, phòng phục vụ học tập, thư viện

H10-3.2-01 Hình ảnh phòng học, phòng đoàn-đội, phòng phục vụ học tập, thư viện


Tác giả: Nguyễn Tiến Sĩ