Thứ năm, 30/06/2022 - 22:48|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TH & THCS KIM ĐỒNG

H10-3.1-03 Ảnh tổng thể nhà trường, và từng khu vực trong nhà trường

H10-3.1-03 Ảnh tổng thể nhà trường, và từng khu vực trong nhà trường

H10-3.1-03 Ảnh tổng thể nhà trường, và từng khu vực trong nhà trường


Tác giả: Nguyễn Tiến Sĩ