Trình độ đào tạo: Đại học sư phạm Vật lý    Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

   Nguyễn Ngọc Lập (1979)