THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN  CHƯ PRÔNG – GIA LAI

(Tính đến 17h00’ ngày 31/7/2021)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀO LỚP 10