Địa chỉ: Đăk Pơ - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Hoa Mai

Đăk Pơ - Gia Lai
gialai-dakpo-mghoamai@edu.viettel.vn