Địa chỉ: Đăk Pơ - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mẫu giáo Bình Minh

Đăk Pơ - Gia Lai
gialai-dakpo-mgbinhminh@edu.viettel.vn