Thursday, 19/05/2022 - 09:43|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

KẾ HOẠCH Triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” Năm học 2017 - 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào thi đua

“Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Năm học 2017 - 2018

PHÒNG GD&ĐT CHƯ SÊ

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN

 
  

 

 

Số: 16/KH-TQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 
  

 

 

Ia Tiêm, ngày 14 tháng 11năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Triển khai phong trào thi đua

“Xây dựng trường học Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”

Năm học 2017 - 2018

 

 
  

 

Thực hiện công văn số 1970/SGDĐT-VP ngày 31/10/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” năm học 2017-2018; Quyết định số:239/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2017 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai về bộ tiêu chí “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Công văn số 328/PGDĐT ngày 13/11/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Chư Sê về việc hưởng ướng phát động phong trào thi đua chuyên đề “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” năm học 2017-2018

Trên cơ sở nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường TH Trần Quốc Toản, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đề ra mục tiêu, yêu cầu, nội dung và tổ chức thực hiện như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

I.Mục đích:

Phong trào thi đua “Xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn” năm học 2017-2018 nhằm đạt được các yêu cầu sau:

Hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” tạo môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi an toàn thoáng mát và sạch sẽ.
Thông qua việc xây dựng trường học “Xanh – Sạch – Đẹp - An toàn” nhằm tiếp tục kêu gọi sự quan tâm của các cấp ban, ngành, chính quyền địa phương, sự phối hợp hỗ trợ của các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để tăng cường bổ sung cơ sở vật chất nhằm tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện, góp phần giáo dục nếp sống văn minh trong nhà trường.

Tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ý thức xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường, đảm bảo trường- lớp luôn - Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, giáo viên và học sinh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017-2018; động viên cán bộ, giáo viên và học sinh hăng hái thi đua, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017, 2018.

- Tạo bước chuyển biến tích cực về đạo đức, lối sống, phong cách làm việc, giảng dạy, giáo dục học sinh; ý thức chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng vì học sinh trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục.

- Thông qua phong trào thi đua nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn nhằm tạo ra sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

II. Yêu cầu

- Tập trung các nguồn lực để cải tạo, xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ việc chăm sóc giáo dục học sinh, tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đến trường an toàn, thân thiện và “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui”.

- Tăng cường sự tham gia một cách hứng thú của học sinh trong các hoạt động giáo dục trong nhà trường và trong cộng đồng với thái độ tích cực.

- Phát huy sự chủ động sáng tạo của thầy cô giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học, giáo dục học sinh.

- Phong trào thi đua chuyên đề phải trở thành động lực thực sự cho sự phát triển; có tác dụng khích lệ, lôi cuốn, cổ vũ đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hăng say làm việc, học tập, phát huy tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tổ chức thực hiện phong trào thi đua chuyên đề phải phong phú, thiết thực, đảm bảo tính tự giác, sát với điều kiện thực tế của từng đơn vị, không gây áp lực trong cán bộ, giáo viên và học sinh.

B. CHỈ TIÊU, NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP

I. Chỉ tiêu:

Năm học 2017-2018 toàn ngành phấn đấu đạt các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Trường đạt 16/16 tiêu chí (Trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn).

II. Nội dung:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”. Đưa nội dung "xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" thành hoạt động thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong đơn vị, trường học.

 

Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng trường học "Xanh – sạch – đẹp - An toàn"; tổ chức rà soát các tiêu chí trường học "Xanh – sạch – đẹp - An toàn" theo hướng dẫn tại Công văn số 1970/SGDĐT-GDTH ngày 31/10/2017 của Sở GD-ĐT về Hướng dẫn đánh giá trường tiểu học xanh -sạch -đẹp -an toàn để có căn cứ xây dựng kế hoạch thực hiện.

Phân công trách nhiệm cho các thành viên Ban chỉ đạo và toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh chăm sóc bồn hoa, cây xanh, bảo vệ cơ sở vật chất.
Tiếp tục triển khai nâng cao chất lượng từng tiêu chí về Xây dựng trường học "Xanh – sạch – đẹp - An toàn”.

Kiểm tra việc trang trí lớp, vệ sinh lớp - trường học, vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe để đảm bảo an toàn cho học sinh trong thời gian ở trường.Thực hiện nội dung lồng ghép, tích hợp về giáo dục môi trường trong các môn học chính khóa và các Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho các em học sinh.

Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh, bảo vệ cây xanh trong trường –lớp, phòng chống tainạn thương tích.

III. Các Tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể

Tiêu chuẩn 1: Xây dựng trường học Xanh:

- Tiếp tục trồng thêm cây xanh có bóng mát, bố trí phù hợp với vị trí trong sân trường đảm bảo tối thiểu 40% diện tích sân trường được che phủ bởi cây xanh, cây hóng mát để cung cấp đủ bóng mát cho học sinh vui chơi, hoạt động ngoài trời.

- Quy hoạch lại các bồn hoa, thảm cỏ, trồng thêm các loại hoa cảnh trong sân trường nhằm tạo cảm giác thoải mái cho CBGVNV sau các giờ học tập, giảng dạy và lao động, phù hợp với tổng thể quy hoạch của nhà trường, phục vụ cho việc tổ chức hoạt động vui chơi, học tập.

- Thường xuyên tu bổ chăm sóc chậu hoa, cây cảnh để cán bộ, giáo viên và học sinh được giảng dạy và học tập trong môi trường thân thiện. Mỗi lớp nhận trồng và chăm sóc một cây bóng mát ở trường làng Nú, Hlú; Trung tâm mỗi lớp 1 chậu cảnh; khối 3- 5 chăm sóc một luống trong vườn trường.

Tiêu chuẩn 2: Xây dựng trường học Sạch:

  • Có dụng cụ đựng rác, không vứt rác bừa bãi; nước thải sinh hoạt không bị ứ đọng, ô nhiễm, ruồi muỗi; nước uống. Nhà vệ sinh sạch sẽ, có bảng phân chia nam, nữ; thiết bị đồ dùng học tập, đồ chơi, bàn ghế…phải thường xuyên quét dọn, lau chùi hằng ngày, các điểm trường làng phải đào 1 hố rác và xử lý rác kịp thời, xây lò đốt rác khu trung tâm và hố rác ở các điểm làng.

Thường xuyên cho học sinh lao động trường, lớp. Giáo dục học sinh về ý thức bảo vệ môi trường (không vứt rác bừa bãi), chăm sóc cây xanh, vệ sinh.

Mua bổ sung hệ thống thùng rác, đặt ở vị trí phù hợp đảm bảo mỹ quan, thuận tiện trong sử dụng. Từng bước tập cho HS có thói quen phân loại rác và tập kết rác về khu vực thu gom của xã theo tiêu chuẩn vệ sinh hiện hành.
Sắp xếp lại bàn ghế, nơi làm việc của các bộ phận và các lớp học ngăn nắp – sạch sẽ- gọn gàng. Bảo vệ cơ sở vật chất ( giữ gìn bàn ghế, trang thiết bị ở lớp)
Đảm bảo đủ nước sạch, hợp vệ sinh cho giáo viên và học sinh uống và dùng sinh hoạt hàng ngày.

  1. cực tam mưu để có thêm các khu vệ sinh riêng đủ cho cán bộ giáo viên và HS (nhà vệ sinh nam/nữ riêng). Kiểm tra công trình vệ sinh thường xuyên quét dọn không để bốc mùi hôi khai gây ô nhiễm môi trường. Sân trường, lớp học và khu vực xung quanh trường được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên. Thường xuyên Tổ chức cho học sinh tham gia bảo vệ cảnh quan, môi trường, giữ gìn vệ sinh công cộng, vệ sinh trường lớp và giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.
    Tiêu chuẩn 3: Xây dựng trường học Đẹp:

Cảnh quan hài hòa, trang hoàng cổng, sân trường thẩm mỹ; trồng bồn hoa, xây dựng Công trình Măng non; Vườn thuốc Nam của em; trang trí lớp đẹp; có cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa phù hợp; Đồ đạc sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp; đồng phục học sinh gọn gàng, giản dị, phù hợp lứa tuổi. Tranh ảnh tuyên truyền, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ, khẩu hiệu, các bảng có nội dung giáo dục học sinh trong và ngoài phòng học cần phải được quan tâm; thay thế khi cũ, hỏng.

Từng bước quy hoạch lại hệ thống bồn hoa, cây cảnh theo bản Quy hoạch tổng thể đã dược UBND huyện phê duyệt đảm bảo tính thẩm mỹ.
Sắp xếp lại hệ thống bảng biểu, tranh ảnh, áp phích tuyên truyền đảm bảo tính thẩm mỹ và giáo dục, phù hợp với tâm sinh lý của học sinh và thường xuyên được bảo vệ, tu bổ. Đảm bảo các phòng học, phòng chức năng, hành lang, tường rào… được trang trí bằng các hình ảnh, sản phẩm có tính giáo dục.
Thực hiện tốt quy định về trang phục của giáo viên và học sinh: sạch sẽ, gọn gàng, mô phạm, phù hợp với điều kiện của nhà trường và kinh tế, xã hội của địa phương.

Thực hiện nghiêm túc quy chế ứng xử, nếp sống văn hóa trong nhà trường; 100% cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ HS và cộng đồng có ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường, biết sống hài hòa, thân thiện với thiên nhiên; đảm bảo trường học thực sự là một trung tâm văn hóa giáo dục, rèn luyện và phát triển nhân

Cách cho học sinh.


Tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, không để xảy ra tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo, bạo lực và tệ nạ xã hội trong trường học.

Tiêu chuẩn 4: Xây dựng trường học An toàn:

Xây dựng nội quy trường lớp rõ ràng, công khai cho học sinh nghiêm túc thực hiện; có giải pháp phòng chống bạo lực học đường; tập trung giáo dục, tuyên truyền cho học sinh vào các buổi chào cờ, sinh hoạt về an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn giao thông, không chơi trò chơi điện tử bạo lực; phòng chống bạo lực học đường, cơ sở vật chất nhà trường đảm bảo an toàn như bàn ghế, cửa kính, hệ thống điện ánh sáng, quạt; Lắp lại toàn bộ kính bị hỏng; hàn lại các cửa bị hỏng lề; bổ sung khóa cửa; lắp các then cài tránh gió đập vỡ kính; che, đậy các giếng bị hỏng; tổ chức rào lại các hàng rào; giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ kính, giữ vệ sinh tường.

Các thiết bị trong lớp, trên hành lang phải được thiết kế, sắp xếp gọn gàng, vững chắc. Các ổ điện, thiết bị điện phải được thiết kế, sắp xếp phù hợp, an toàn; đồ dùng dạy học phải được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, thuận tiện cho giáo viên và học sinh sử dụng.

Từng bước trang bị đầy đủ các thiết bị phòng, chống cháy nổ và các bảng biểu hướng dẫn sử dụng. Làm tốt công tác giáo dục kĩ năng sống hông qua các tiết hoạt động giáo dục trên lớp và các HĐGDNGLL. GVCN phối hợp với cha mẹ học sinh thường xuyên giáo dục, nhắc nhở các em có ý thức tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn thương tích (không chơi gần ao hồ, chơi với lửa, điện....) và thực hiện tốt các quy định về an toàn giao thông (đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông...).

Sơ cứu kịp thời những tai nạn xảy ra cho học sinh…Tổ chức chăm sóc sức khỏe, Phối hợp với Trạm y tế xã khám sức khỏe định kì 2 lần/năm. Học sinh được đối xử thân thiện, công bằng, không bị phân biệt đối xử, bị bạo hành về tinh thần, thân thể; không bị lạm dụng tình dục.

Giáo dục cho học sinh tham gia đảm bảo VSATTP như: vệ sinh cá nhân trong ăn uống, giữ gìn vệ sinh trường, lớp và các hành vi văn minh nơi công cộng.
Tiếp tục hoàn thiện các loại hồ sơ và làm Tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND huyện công nhận trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông.

Thực hiện tốt phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng cảnh quan sư phạm để thực sự đạt tiêu chuẩn " Xanh- sạch – đẹp và an toàn” trong trường học.

* Lưu ý: An toàn được thể hiện qua các yêu cầu và quy định: phòng chống học sinh đánh nhau, bạo lực; phòng chống điện giật, cháy nổ; phòng chống ngộ độc, đuối nước, té ngã; phòng chống tai nạn giao thông; độ cao bàn ghế phù hợp và phòng học đủ ánh sáng để giảm thiểu bệnh cong vẹo cột sống và cận thị trong học sinh.

VI. Các giải pháp cụ thể

1. Đối với học sinh: Học sinh phải có ý thức và hành động tự giác giữ gìn môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn ngay từ ngày đầu tiên bước chân đến trường và thực hiện ở mọi lúc, mọi nơi. Từng em, từng nhóm học sinh có ý thức trách nhiệm và trực tiếp tham gia các việc làm cụ thể hàng ngày, hàng tuần về xây dựng lớp học trường học của mình ngày càng Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn hơn (trồng cây, chăm sóc cây, vệ sinh trường lớp,…)

.2. Đối với giáo viên, nhân viên: Thường xuyên thực hiện các nội dung cụ thể để xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. Tùy theo đối tượng học sinh từng lớp, giáo viên giúp học sinh hiểu rõ một số yêu cầu về xây dựng và giữ gìn trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn; thực hiện có hiệu quả việc khai thác nội dung kiến thức giáo dục môi trường thông qua các môn học trong chương trình giảng dạy. Ngoài kế hoạch của trường, giáo viên chủ động thực hiện các hoạt động Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn của lớp phụ trách; gương mẫu trước học sinh về việc giữ gìn bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

3. Đối với cán bộ quản lý nhà trường: Triển khai cụ thể đến từng giáo viên nội dung yêu cầu, tiêu chí trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. Cuối năm học, tổ chức để các thành viên BCĐ tự kiểm tra, đánh giá theo kế hoạch của trường đã đề ra trong tháng 4, đề nghị Phòng GD-ĐT kiểm tra đánh gia trong tháng 5. Tổ chức một số hoạt động nội khóa và ngoại khóa về giáo dục môi trường theo từng chủ đề cho học sinh. Giao trách nhiệm cụ thể cho các lớp về việc giữ gìn và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, trường lớp. Tăng cường lưu giữ các hoạt động của nhà trường thông qua ảnh chụp, băng hình, nhật ký để làm rõ sự thay đổi cảnh quan môi trường của trường qua mỗi năm học.

V. Tổ chức thực hiện:

Ban giám hiệu nhà trường tham mưu cho địa phương về việc xây dựng các Khu nhà theo bản quy hoạch và quy định của trường đạt chuẩn quốc gia.
Nhà trường ra Quyết định thành lập ban chỉ đạo “Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn” trong trường do Hiệu trưởng làm trưởng ban và các ủy viên là những giáo viên có khả năng đam mê, am hiểu và nhiệt tình trong phong trào xây dựng trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.

Tiến hành phổ biến, quán triệt trong hội đồng giáo viên và trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm về mục đích, ý nghĩa và vai trò của trường học Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn.Ban chỉ đạo có trách nhiệm nghiên cứu thổ nhưỡng, địa hình để chọn các loại cây phù hợp để trồng và trồng theo thời điểm nào cho thích hợp.

Thường xuyên theo dõi, kiểm tra mức độ phát triển của các loại cây để kịp thời điều chỉnh, bố trí các bộ phận bón phân và tưới nước thường xuyên đầy đủ .
Hướng dẫn cho học sinh học tập và thực hiện việc giữ gìn vệ sinh cá nhân hàng ngày như thường xuyên tắm, gội, rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn cũng như sau khi đi vệ sinh …Và thường xuyên theo dõi kiểm tra trong các giờ sinh hoạt lớp.
Hàng ngày, TPT Đội, giáo viên trực và đội cờ đỏ có nhiệm vụ kiểm tra và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh đúng thời gian quy định. Hướng dẫn, tổ chức cho học sinh tham gia một số trò chơi dân gian gần gũi với địa phương để tạo cho học sinh khả năng tự rèn, nhanh nhẹn, chịu khó như: bịt mắt bắt dê, chơi ô ăn quan, cướp cờ, nhảy dây, nhảy sạp, đồng diễn thể dục, v.v…và cuối mỗi học kỳ vào các ngày sinh hoạt ngoại khóa chung toàn trường nhà trường tổ chức cho học sinh tham gia thi các trò chơi theo đợn vị khối lớp và trao giải thưởng cho những học sinh có thành tích cao trong các trò chơi,tạo cho HS có thói quen thường xuyên tập luyện và tham gia các trò chơi một cách tự giác.

Trên đây là Kế kế hoạch thực hiện phong trào "Xanh – Sạch –Đẹp - An toàn” năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản. Yêu cầu các tổ chức, các bộ phận trong nhà trường nghiêm túc thực hiện và đóng góp ý kiến bổ sung, hoàn thiện để thực hiện tốt hơn trong năm học 2018 - 2019 và những năm học tiếp theo./.

Nơi nhận:

- CĐ,ĐTN, CM (p/hợp);

- Các Tổ trưởng, TPTĐ, các thành viên BCĐ (t/hiện);

Lưu: VT

 

- Lưu: VT.

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Nguyễn Thị Kha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 3
Tháng 05 : 252
Năm 2022 : 2.599