GIÁO ÁN  DẠY TỐT Ngày soạn: 27/12/2017Ngày dạy: 29/12/2017Môn: Luyện  từ và câu (tiết 34)Bài: Vị ngữ trong câu kể Ai làm gì?