Hưởng ứng ngày Hội đọc sách . Vào ngày 8/4/2019  Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ kết hợp thư viện tổ chức Ngày hội đọc sách cho các em  học sinh và giáo viên. Phong trào diễn  diễn ra sỗi nỗi . các em học sinh đều hào hứng