Thứ hai, 16/05/2022 - 14:47|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG ĐIỆN TỬ THÔNG TIN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CÔNG TRỨ

Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ với Sinh hoạt chuyên môn cum số 2

Xếp hạng:

Sinh Hoạt chuyên môn cum số 2  tại trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ vào ngày 26 tháng 10 năm  2019  với  tinh  thần giao  lưu chia  sẻ kinh nghiệm , học hỏi với các  cum trường .

Tiết day chia sẻ kinh nghiêm và học  hỏi  cô giáo Triễu Thị Quynh   GVCN lớp 3A1
Cô và Trò lớp 3A1

Với tinh thần học hỏi  giao lưu chia sẻ kinh nghiêm trong tiết day ,Cô Triệu Thị Quỳnh GVCN lớp 3A1 có một tiết  thao giảng.

Cô và trò lớp 5A1
Cô Và trò lớp 5A1 

Cùng tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm  cô  Đoàn Thị Xuân và các học sinh lớp 5A1 đã có tiết thao giảng để cùng chia sẻ kinh ngiệm và học hỏi trong tiết day.

Bên cạnh sinh hoat chuyên môn cụm số 2 . Tổ mĩ thuật về trường sinh hoạt chuyên môn . Cô Nguyễn Thị Như Nguyêt  GV mi thuật đã có tiết thao giảng để sinh hoạt chuyên môn .

Cô Nguyễn Thị Như Nguyệt  GV Mĩ thuật