Trong năm học 2019- 2020 trường TH Nguyễn Công Trứ  tham gia giáo viên dạy  giỏi cấp huyện do Phòng giáo duc và đào tạo tổ chức diễn đã diễn ra thành công tốt đẹp và đạt được nhiều thành tích trong hội thi

 

Hội Thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện  do Phòng GD & ĐT huyện Chư Sê tổ chức  diễn ra  trong môt tuần thi (9/12 - -13/12 /2019 ). Một  tuần diễn ra trong không khí nghiêm túc và sôi nỗi  với các phần thi năng lực và thực hành tiết dạy .Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ đạt được  nhiều thành tích trong hội thi,   giải khuyến khích toàn đoàn ., 

 Phần thưởng  dành các trường có thành tích trong hội thi  giáo viên dạy giỏi 
Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ với hội Thi giáo viên dạy giỏi câp huyện 
Phần thưởng dành cho cá nhân có thành tích trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện