Monday, 12/04/2021 - 10:38|
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH
Kế hoạch: Phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác dân vận năm 2021 chủ đề "Đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở"
Văn bản liên quan