Sáng ngày 28/04/ 2021 Liên Đội Trường THCS Lương Thế Vinh tham gia màn đồng diễn phục vụ Đại Hội TDTT xã Ia Pal lần thứ III năm 2021.