Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Tháng 02 : 592
Năm 2020 : 1.053
Văn bản liên quan

Lưu ý:

- Tại các điểm cầu 17 huyện, thị xã, thành phố, phòng Giáo dục và Đào tạo phôtô tài liệu gửi kèm để phục vụ đại biểu tham gia hội nghị.

- Maket Hội nghị tổng kết năm học 2018 - 2019 để thống nhất, trong đó về địa danh thì các địa phương chỉnh lại cho phù hợp ở từ Hà Nội.

Ngày ban hành:
05/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
01/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
29/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kính gửi: Các đơn vị

Ngày ban hành:
26/07/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới