• Công văn văn bản
 • Văn bản từ Phòng GD & ĐT
  Ngày ban hành:
  17/11/2017
  Ngày hiệu lực:
  17/11/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  17/11/2017
  Ngày hiệu lực:
  17/11/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực

  Kính gửi : Trường TH Lê Quý Đôn, THCS Cao Bá Quát, Nội Trú. 

  Ngày ban hành:
  17/11/2017
  Ngày hiệu lực:
  17/11/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  15/11/2017
  Ngày hiệu lực:
  15/11/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  15/11/2017
  Ngày hiệu lực:
  15/11/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực
  Ngày ban hành:
  14/11/2017
  Ngày hiệu lực:
  14/11/2017
  Trạng thái:
  Đã có hiệu lực