- Trường Mẫu giáo Hướng Dương là trường mẫu giáo đạt về chất lượng đội ngũ, nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường Mẫu giáo Hướng Dương xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn trở thành giáo viên tại Trường Mẫu giáo Hướng Dương, các giáo viên phải đáp ứng hàng loạt các yêu cầu đưa ra của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

- Giáo viên được công tác tại Trường Mẫu giáo Hướng Dương  được UBND huyện tuyển dung rất gắt gao. Giáo viên đứng lớp phải soạn giáo án dự giờ, thao giảng theo kế hoạch, bốc thăm soạn bài và thực hiện tiết dạy mẫu, tiết sinh hoạt chuyên môn mới để Hội đồng chuyên môn nhà trường kiểm tra, đánh giá.

- 100% giáo viên có trình độ chuẩn, trong đó 50% giáo viên có trình độ trên chuẩn

- Đa số giáo viên  nhiệt tình, thực hiện nghiêm chỉnh nội quy, quy chế của nhà trường, thực hiện đầy đủ chương trình kế hoạch giáo dục, yêu thương tôn trọng trẻ, có tinh thần trách nhiệm, cố gắng học tập phấn đấu để vươn lên.

 - 100% giáo viên nắm được quan điểm mục tiêu đào tạo, nội dung phương pháp giáo dục mầm non theo hướng đổi mới. Có khả năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động của trẻ theo hướng đổi mới.

- 100% giáo viên có khả năng soạn giáo án điện tử và ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động đạt kết quả tốt.

- 100% giáo viên, nhân viên có chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ.

- Đa số giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, tận tâm, yêu nghề, mến trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Giáo viên được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ phù hợp với bối cảnh địa phương, lấy trẻ làm trung tâm.

Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 15 cháu với 2 cô giáo và 2 bảo mẫu

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 20 cháu với 2 cô giáo và 2 bảo mẫu

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 20 cháu với 2 cô giáo và 2 bảo mẫu

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 20 cháu với 2 cô giáo và 1 bảo mẫu

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 20 cháu với 2 cô giáo và 1 bảo mẫu