Cơ cấu tổ chức ban giám hiệu phù hợp đặc điểm trường.

Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo và đặc biệt là  sự chỉ đạo sâu sát, tận tình của lãnh đạo phòng giáo dục, chuyên môn phòng trong các hoạt động của nhà trường.

Được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại phục vụ dạy và học như: (máy chiếu, máy vi tính), đồ dùng đồ chơi tối thiểu, đáp ứng yêu cầu giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nay;

Tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết nhiệt tình có trách nhiệm cao, tận tụy với nghề nghiệp, luôn hoàn thành  tốt nhiệm vụ được giao;

Đội ngũ giáo viên, nhân viên nhiệt tình, yêu nghề, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có phẩm chất chính trị, tư tưởng tốt, chấp hành nghiêm mọi chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào quần chúng ở địa phương và nơi cư trú, có lối sống lành mạnh, giản dị, trong sáng;

Đa số giáo viên đã lập gia đình nên yêu các cháu như con em mình, các cô rất dịu dàng và khéo léo trong việc giáo dục trẻ, chấp hành tốt nội quy nhà trường. Luôn có tinh thần học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.