Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHƯ SÊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON - GIAI ĐOẠN 2010-2020

CHƯ SÊ TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON - GIAI ĐOẠN 2010-2020

          Thực hiện Công văn số 233/SGDĐT-GDMN ngày 13/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổng kết 10 năm triển khai thực hiện chương trình Giáo dục mầm non, sáng ngày 23/6/2020, Phòng Giáo dục và Đào tạo Chư Sê đã tổ chức Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện chương trình.

        Tham gia Tổng kết có thầy Lê Tuấn Nhu, Phó trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì Hội nghị, chuyên viên phụ trách bậc học mầm non, 72 cô giáo là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn các trường mầm non, mẫu giáo, các chủ nhóm lớp độc lập tư thục và giáo viên có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình Giáo dục mầm non.

                                           Thầy: Lê Tuấn Nhu, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, khai mạc Hội nghị

          Hội nghị đã nghe báo cáo tóm tắt về 10 năm triển khai thực hiện chương trình Giáo dục mầm non trên địa bàn huyện trong thời gian qua, 05 báo cáo tham luận của các trường học, tập trung về các nội dung: Biện pháp xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non trong việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non; Một số kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch (năm, tháng, tuần, ngày) và xây dựng công cụ đánh giá chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ năm tuổi vào lớp 1 theo Chương trình GDMN (TT 17 và TT 28); Kinh nghiệm xây dựng môi trường vật chất và môi trường xã hội để thực hiện tốt Chương trình GDMN; Giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh và cộng đồng về việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình GDMN trong 10 năm qua; Kinh nghiệm vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới phương pháp trong tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non; Kinh nghiệm tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn; áp dụng Chương trình GDMN phù hợp bối cảnh địa phương và tính hiệu quả, phù hợp với tình hình địa phương;......và ý kiến tham gia thảo luận của các thành viên tham dự Hội nghị.

                                             Cô: Lê Thị Thục, Chuyên viên phòng GD&ĐT - thông qua dự thảo báo cáo......

         Cô:Dương Hương Ly Na, Phó Hiệu trưởng trường MG Hoa Phượng - Báo cáo tham luận về Một số biện pháp xây dựng kế hoạch giáo dục và tổ chức hoạt động giáo dục cho trẻ mầm non trong việc thực hiện chương trình Giáo dục mầm non.

Cô: Phạm Thị Vệ, Phó Hiệu trưởng trường MG 30/4 - Báo cáo tham luận về một số kinh nghiệm xây dựng môi trường vật chất và môi trường xã hội để thực hiện tốt Chương trình GDMN.

Cô: Nguyễn Thị Thu, Phó Hiệu trưởng trường MG Hoa Huệ - Báo cáo tham luận về một số giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền các cấp, các ngành, các bậc phụ huynh và cộng đồng về việc triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình GDMN.

          Cô: Đoàn Thị Hoan, Phó Hiệu trưởng trường MN Hoa mai - Báo cáo tham luận về một số kinh nghiệm vận dụng các phương pháp dạy học tích cực, đổi mới phương pháp trong tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ ở trường mầm non.

        Cô:Phạm Thị Hằng Nga, Phó Hiệu trưởng trường MG Hoa Hồng - Báo cáo tham luận về một số kinh nghiệm tổ chức đổi mới sinh hoạt chuyên môn mới.   

           

 Cô: Cao Thị Liễu, Hiệu trưởng trường MG Hoa Phượng – Phát biểu tại hội nghị.

 Cô:Trịnh Thị Thanh, Hiệu trưởng trường MG 1/6 – Phát biểu tại hội nghị.

 Cô:Đoàn Thị Hoàn, Hiệu trưởng trường MG 3/2 – Phát biểu tại hội nghị.

         Qua 10 năm thực hiện chương trình kết quả có 04 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện chương trình Giáo dục mầm non.

 Thầy: Lê Tuấn Nhu, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, trao giấy khen cho 04 tập thể.

   Cô: Lê Thị Thục, Chuyên viên phòng GD&ĐT, trao giấy khen cho các cá nhân.

  Thầy:Lê Tuấn Nhu, Phó Trưởng phòng GD&ĐT, trao giấy khen cho các cá nhân.

            Trên cơ sở trình bày, trao đổi, chia sẽ kinh nghiệm về những giải pháp đã được các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện kết luận và chỉ đạo các trường Mầm non, Mẫu giáo tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

Tiếp tục quán triệt cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên triển khai thực hiện nội dung các văn bản chỉ đạo của Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT trong việc tập trung hoàn thiện mạng lưới trường, lớp mầm non giai đoạn 2020-2025; Đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án kiên cố hóa trường học, đẩy mạnh phong trào tự làm và sử dụng thiết bị dạy học, đồ chơi trẻ em. Tăng cường khai thác sử dụng hiệu quả trang thiết bị dạy học; thực hiện tốt cơ chế và chính sách cho đội ngũ cán bộ giáo viên.

Tiếp tục tham mưu, đầu tư, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025; lưu ý về quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ GD&ĐT. Tăng cường công tác xã hội hóa, thu hút các nguồn tài trợ để phát triển cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; Tranh thủ nguồn lực khác nhau để bổ sung cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục trong toàn huyện;

Tiếp tục tổ chức tập huấn các lớp chuyên đề, các modun bồi dưỡng thường xuyên, để giáo viên học tập trao đổi rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục các cháu phát triển toàn diện theo 5 lĩnh vực và giảng dạy đạt hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên để đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.

Triển khai có hiệu quả việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc soạn bài và tổ chức hoạt động cho trẻ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên đề việc thực hiện quy chế chuyên môn, việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non trong các cơ sở giáo dục.

 Đồng thời phối hợp với các cơ sở giáo dục, hệ thống chính trị tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tăng cường xây dựng mối đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò của tập thể, cá nhân trong việc nâng cao chất lượng giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong trường mầm non.

Đây là cơ hội cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo có dịp để chia sẻ những kinh nghiệm; đồng thời cũng là dịp tôn vinh các tập thể và cá nhân đạt được những thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua dạy tốt, học tốt góp phần hoàn thành tốt trách nhiệm cao cả mà Đảng và nhà nước đã giao cho ngành giáo dục huyện nhà trong việc “Ươm trồng những mầm non tương lai của đất nước”.

Bài và ảnh: Lê Thị Thục

Chuyên viên, Phòng GD&ĐT Chư Sê


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết