Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào năm 2005, Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang đã và đang ngày càng phát triển. Chương trình giáo dục tại Trường Mẫu giáo Hoa Pơ Lang luôn tạo cơ hội cho trẻ phát huy tối ưu những khả năng tiềm ẩn.