Địa chỉ: ChưSê - Gia Lai
Thông tin chi tiết:
Trương Thị Kim Nguyệt
Hiệu phó Trương Thị Kim Nguyệt
Ngày tháng năm sinh 10/05/1986
Giới tính Nữ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách